ВИДЕА:

Ден 40 след катастрофата:

Първи осъзнати реакции! Нека да опитаме с премигване!?
 
Пепи отваря устни в опит да каже Мама!

Ден 60 след катастрофата - Два месеца:

В опит да насочи поглед!
Търсене на обект по слух и двигателна активност с ръка!

Ден 75 след катастрофата:

Тест на двигателните функции.

Ден 100 след катастрофата:

Опит за усмивка.

Ден 120 след катастрофата - Четири месеца:

След 20 дена учене вече ходи почти стабилно.
Трениране на ходене в коридорите на болницата.

Ден 180 след катастрофата - Шест месеца:

В следствие на мозъчната травма, мозъка изневерява.
Липса на краткотрайна памет.Седемнадесет години след катастрофата:От тук на татък ... и се стигна до